top of page

41. Bệnh TĐTK, nên sinh lúc nào?

Updated: Jan 21Mỗi ca mỗi khác, bạn nên làm theo lời khuyên của bác sĩ. Thông thường là nếu bạn quản lý đường huyết ổn, thì có thể sinh thường.

Đây là một số hướng dẫn về thời gian sinh cho mẹ bầu Tiểu Đường Thai Kỳ.


  • Tuần 39 đến tuần 40: Nếu quản lý đường huyết tốt và không sử dụng thuốc


  • Tuần 39: Nếu quản lý đường huyết tốt và có sử dụng thuốc


  • Tuần 37 đến tuần 38: Nếu đường huyết không ổn thì có thể sinh theo lời khuyên bác sĩ


  • Tuần 34-36: Nếu nhập viện mà đường huyết vẫn không ổn, hoặc thai nhi có dấu hiệu không bình thường


  • Nếu thai nhi > 4500 gram có thể cần sinh mổ.


Chúc mẹ tròn con vuông.


Có câu hỏi, mời bạn tham gia nhóm Facebook, để hỏi câu hỏi.

Xem bộ Video về Thực Đơn Tiểu Đường Thai Kỳ trên Youtube.


 

Lily là Thạc Sĩ Khoa Học Dinh Dưỡng (MS, RD), trường Đại Học San Jose State University ở Mỹ. Lily có Chứng Chỉ Chuyên Gia Chăm Sóc Giáo Dục về bệnh Đái Tháo Đường (Certified Diabetes Care and Education Specialist (CDCES)).

​Thông tin ở đây là để chia sẻ kiến thức. Mỗi cá nhân có nhu cầu khác nhau. Các bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ của bạn trước khi áp dụng thông tin.
727 views0 comments

Comentarii


bottom of page