top of page

5. Mỗi ngày, đo đường huyết bao nhiêu lần?

Updated: Jan 21  • Ở nhà, bắt đầu đo đường huyết 4 lần (nếu không tiêm thuốc). Đo theo bảng chỉ số này.

ĐTTK

Đói

Sau 1h

Sau 2h

mmol/L

<5,3

<7,8

<6,7

mg/dL

<95

<140

<120

  • Đo lúc đói mới ngủ dậy.

  • Đo thêm 3 lần sau mỗi bữa ăn chính.

  • Có bác sĩ yêu cầu đo 1 giờ sau khi ăn. Có bác sĩ yêu cầu đo sau 2 giờ. Bạn làm theo lời bác sĩ của bạn.


  • Có cần phải đo cả 1h và 2h sau khi ăn không? Nếu bác sĩ yêu cầu thì bạn đo cả 1h và 2h khoảng 1 tuần. Nếu chỉ số ổn, thì xin bác sĩ giảm xuống chỉ đo 1h hoặc 2h (chọn chỉ số nào thường vượt mức hơn).


  • Có cần đo trước khi ăn trưa và trước khi ăn tối không? Nếu bạn không tiêm thuốc thì không cần đo trước khi ăn trưa và ăn tối.


  • Có cần đo sau bữa ăn phụ không? Không cần do. Ăn bữa phụ ít nhất cách 2-3 giờ sau ăn chính, ăn chung chất đạm. Nếu bạn ăn món mới vào bữa ăn phụ mà không cảm thấy ổn, có thể đo sau 1h (<7,8mmol/L) để chỉnh mức tinh bột.


  • Khi ăn, đo 1h hoặc 2h tính từ miếng ăn đầu tiên khi bạn bỏ đồ ăn vào miệng hay tính từ lúc bữa ăn kết thúc? Tính từ miếng ăn đầu tiên.


Có câu hỏi, mời bạn tham gia nhóm Facebook, để hỏi câu hỏi.

Xem bộ Video về Thực Đơn Tiểu Đường Thai Kỳ trên Youtube.
Có câu hỏi, mời bạn tham gia nhóm Facebook, để hỏi câu hỏi.

Xem bộ Video về Thực Đơn Tiểu Đường Thai Kỳ trên Youtube.

 

Lily là Thạc Sĩ Khoa Học Dinh Dưỡng (MS, RD), trường Đại Học San Jose State University ở Mỹ. Lily có Chứng Chỉ Chuyên Gia Chăm Sóc Giáo Dục về bệnh Đái Tháo Đường (Certified Diabetes Care and Education Specialist (CDCES)).

​Thông tin ở đây là để chia sẻ kiến thức. Mỗi cá nhân có nhu cầu khác nhau. Các bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ của bạn trước khi áp dụng thông tin. 
821 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page